dinhchien

CADCHF - giảm mạnh tại sóng 5 Elliot

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Nhìn bên trái tại sóng Symmetry II: MACD và Force index phân kỳ và giảm, đỉnh sóng Symetry II đúng sóng 5 Elliot
Hiện tại hình tương tự xảy ra tại đỉnh sóng Symmetry IV, cũng ngay sóng 5 Elliot .
3 mục tiêu kế tiếp cũng đo bằng phương pháp sóng Elliot .
Bình luận: