DatTong

CADJPY, Up

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
- Tendency: Upward
- Above minor support daily
--> Buy
Bình luận:
Profit ~ 20pip, Move stoploss to entry !
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Hit stoploss entry !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.