FSFI

CADJPY- Cơ Hội Mua Theo Xu Hướng Tăng Ngay Bây Giờ!

OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY- về xu hướng tăng mạnh ở khung giờ lớn.
Tôi tìm kiếm cơ hội mua ở khung M15 bắt theo xu hướng lớn.
Vị trí vào lệnh hợp lưu nhiều yếu tố:
1. vùng hỗ trợ có con số tâm lý: 86.000.
2. Fibs hồi quy 38.2. Nếu thị trường bật lên từ đây sẽ là 1 xu hướng mạnh, cho cơ hội target mở rộng.
3. RSI quá bán.
4. Macd histogram chuyển màu.
5. Mô hình vào lệnh là đáy đôi phân kỳ với RSI. (Nếu các bạn theo dõi tôi trước đây. Sẽ biết cách tôi vào đáy đôi tại cây nến lúc 15h45 dóng cửa).
6. Nếu chưa vào kịp đáy đôi thì tôi sẽ chờ CƠ HỘI VÀO LỆNH THỨ 2: theo chiến thuật 2618. Đó là giá hồi về vị trí vùng hồi quy 61.8 khi cổ của đáy đôi bị phá vỡ.
- CƠ HỘI VÀO LỆNH THỨ 2:
+ Entry limit: 86.075.
+ Stoploss: 85.771.
+ Target: 86.684. (Tôi thấy mức kháng cự tại vùng con số tâm lý: 86.700 từ tháng 11/2018). Tôi sẽ chốt lời sớm 1 chút vẫn đảm bảo R:R= 1:2.
---
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.