dinhchien

CADJPY - PP 3 màn hình, Price action & Elliot 28-8

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng giảm đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: điều chỉnh về vùng quá mua rồi giảm
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.

Bình luận