dinhchien

Cách giao dịch CHFJPY chỉ 2% rủi ro thắng hơn 750% trong 4 năm

FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Rủi ro tối đa: 2%.
Hoa hồng: 4 JPY / giao dịch
Trượt giá: 2 ticks.
Rủi ro / phần thưởng: 1 / 1.23
Kiểm tra lại dữ liệu là thanh lịch sử tối đa của tài khoản Premium.
------------
I. Làm thế nào để xác định một xu hướng Tăng.
1 ... Xu hướng Tăng được xác nhận khi giá đóng cửa vượt lên Keltner Upper 1.
2 ... Keltner Color hiển thị Xu hướng tăng
II. Cách xác định Xu hướng Giảm.
1 ... Xu hướng giảm được xác nhận khi giá đóng cắt dưới mức Keltner Lower 1.
2 ... Keltner Color hiển thị Xu hướng giảm
III. Vào lệnh là giá đóng cửa điều chỉnh về đường Basis (20).
IV. Cách tính Stoploss và Lợi nhuận
- Stop Loss = Giá vào lệnh + - (atr (20) * 2)
- Lợi nhuận = Giá vào lệnh + -

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.