dinhchien

CHFJPY - xuất hiện hình đảo chiều tăng

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
- Đã có tín hiệu đảo chiều trong mô hình Wedge pattern.
- Nếu break qua box đỏ CHFJPY sẽ tăng mạnh.