dinhchien

SXY [CHF INDEX] - Thời điểm mua hợp lý

Giá lên
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
- H4 dự báo tăng.
- Rãi lệnh đến sóng 5