IACapital

Giá Dầu vẫn cần thêm nến xác nhận để Buy

NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Giá cũng được hỗ trợ từ việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng COVID-19, theo Reuters.
❇️ Tuy nhiên, những người chơi trên thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến về các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ - Iran, điều có thể dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Iran và đưa nguồn cung dầu của quốc gia Trung Đông quay trở lại thị trường.
❇️ Nga cho biết OPEC và các đồng minh, còn được gọi là OPEC+, nên xem xét khả năng tăng sản lượng của Iran khi đánh giá các bước tiếp theo.
❇️ OPEC+ đang đưa 2,1 triệu thùng dầu/ngày quay trở lại thị trường trong suốt tháng 7, giảm mức giảm sản lượng xuống còn 5,8 triệu thùng/ngày. Cuộc họp tiếp theo của nhóm các nhà sản xuất lớn được ấn định vào ngày 1/6.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.