NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá dầu 17.1.2022 Đàm Thanh Hiệp

NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
hiện tại giá dầu đã có tín hiệu sell trung hạn ở vùng giá 83.x mình sẽ giữ khi có tín hiệu đảo chiều mình sẽ chốt, sẽ cập nhật sớm cho tất cả các bạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.