minhmango
Giá xuống

DHG - nhiều khả năng điều chỉnh sâu

HOSE:DHG   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
LN Quý 1/2019 giảm mạnh do doanh số và biên LN thấp hơn.
Mình cho rằng nhịp tăng của DHG chưa được điểu chỉnh đúng mức, khi từ đỉnh xuống giá chỉ có điều chỉnh nhẹ và hiện đang tích luỹ ở vùng gần sát đỉnh.
Mục tiêu gần sẽ là hỗ trợ tại 105,300.
Các tác giả stock liên hệ: mngoc@tradingview.com