Dự đoán và phân tích

Biến động

Các chỉ báo dựa trên sự biến động là các công cụ phân tích kỹ thuật có giá trị để xem xét sự thay đổi của giá thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Giá cả thay đổi càng nhanh, biến động càng cao. Giá cả thay đổi càng chậm, biến động càng thấp. Nó có thể được đo lường và tính toán dựa trên giá lịch sử và có thể được sử dụng để xác định xu hướng. Chỉ báo cũng có thể ra dấu nếu thị trường đang trong trạng thái quá mua hoặc quá bán (có nghĩa là giá đang quá cao hoặc quá thấp), dẫn đến xu hướng có thể đi ngang hoặc đảo chiều.
 
Việc xác định các điểm mà giá có thể dừng lại và đảo chiều sẽ rất hữu ích cho bất kỳ nhà giao dịch nào. Chúng thường được sử dụng kết hợp với các điều kiện tạo tín hiệu khác. Có một số chỉ báo dựa trên sự biến động tất cả đều sử dụng biến động theo một cách thông minh để giúp xác định cơ hội giao dịch. Ví dụ về các chỉ báo như vậy là Phạm vi trung bình giá thực(ATR), rất phổ biến và dễ sử dụng Dải Bollinger (BB), Kênh DonchianKênh dải Keltner (KC).
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
2
1
2