NangSaigon8568

DJI: Dow Jones đang hình thành rising wedge

DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
sau khi break kháng cự và lập đỉnh cao nhất mọi thời đại tưởng chừng là tín hiệu tốt cho chỉ số DJI tuy nhiên có thể thấy khả năng hình thành rising wedge trên nến tuần đang khá rõ rệt. Nếu thực sự hình thành rising sau khi break hỗ trợ chỉ số DJI sẽ có cú lao dốc khá mạnh 15-25% giá trị so với đỉnh
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động: Đã về đến hỗ trợ và trend dưới quanh 25900. Khu vực này khả năng có 1 sóng hồi trước khi giảm mạnh tiếp