NangSaigon8568

DJI: Dow Jones đang hình thành rising wedge

NangSaigon8568 Cập nhật   
DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
sau khi break kháng cự và lập đỉnh cao nhất mọi thời đại tưởng chừng là tín hiệu tốt cho chỉ số DJI tuy nhiên có thể thấy khả năng hình thành rising wedge trên nến tuần đang khá rõ rệt. Nếu thực sự hình thành rising sau khi break hỗ trợ chỉ số DJI sẽ có cú lao dốc khá mạnh 15-25% giá trị so với đỉnh
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động:
Đã về đến hỗ trợ và trend dưới quanh 25900. Khu vực này khả năng có 1 sóng hồi trước khi giảm mạnh tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.