mrhenry

DOT/USDt ngày mới hạnh phúc

mrhenry Cập nhật   
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
- Cả khung ngày và khung H4 đều cho tín hiệu LONG đẹp với DOt
- mình có gợi ý Entry như vậy thôi
- Thời điểm nhạy cảm vào 1/2 lệnh như bình thường
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư.
Bình luận:
BTC sập kê bê DOT lên kệ DOT

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.