Sanforex-com

Đà tăng của DXY sẽ sớm được tiếp tục

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hiện tại, DXY tiếp tục sideway khi gặp kháng cự 90.60 được tạo ra vào đầu tháng 6. Không giống như lần tăng trước, DXY đã giảm mạnh ngay sau đó nhưng với lần tăng này DXY đã sideway tại vùng này từ hôm 11/6 tới nay.
Và điều cần chờ đợi bây giờ là một nến H4 tăng xuyên thủng vùng kháng cự 90.6 mang đến cơ hội tăng trung hạn
Mục tiêu sẽ là các vùng 90.8 và mục tiêu tiềm năng 91.40

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.