Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng DXY tuần từ thứ 3 tháng 12 năm 2021 Kịch bản 2

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Ngoài kịch bản 1 như trên, chúng ta vẫn còn 1 kịch bản thứ 2 nữa.
Khả năng xảy ra 2 kịch bản này là 50/50. Nên chúng ta cần quan sát thị trương liên tục để xem thị trường sẽ đi theo kịch bản nào.
Tuy nhiên cả 2 kịch bản đều cho chung một kết quả là DXY tăng điểm.
Nên chúng ta chỉ giao dịch theo xu hướng chủ đạo là DXY tăng điểm.