Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng DXY tuần từ thứ 3 tháng 12 năm 2021 Kịch bản 2

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Ngoài kịch bản 1 như trên, chúng ta vẫn còn 1 kịch bản thứ 2 nữa.
Khả năng xảy ra 2 kịch bản này là 50/50. Nên chúng ta cần quan sát thị trương liên tục để xem thị trường sẽ đi theo kịch bản nào.
Tuy nhiên cả 2 kịch bản đều cho chung một kết quả là DXY tăng điểm.
Nên chúng ta chỉ giao dịch theo xu hướng chủ đạo là DXY tăng điểm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.