DatTong

DXY, Dự đoán xu hướng trên D1.

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY , Dự đoán xu hướng trên D1.
--> DOWN !