edwardtran97

DXY - USD tăng chuẩn bị cho việc FED tăng lãi suất

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
I. Biến số cơ bản:

- Phiên họp FOMC 15-16/03 sắp tới với việc FED bắt đầu tiến trình tăng lãi suất => USD mạnh => DXY tăng

- Chiến sự Nga - Ukraine có thể dẫn tới sự suy thoái của nền kinh tế và thị trường tài chính Nga nếu chiến sự kéo dài. Với bối cảnh lạm phát đã cao sẽ càng cao hơn khi giá dầu vẫn liên tục tăng => khả năng suy thoái tài chính dù nhẹ trong ngắn hạn có thể xảy ra (ít nhất là ở Nga)

II. Biến số kỹ thuật:

1. Khung M
- RSI đã breakout từ tháng 10/2021 cho thấy xu hướng tăng về trung hạn của chỉ số DXY

2. Khung W
- RSI bắt đầu xuất hiện phân kỳ âm giảm, và chart đang rất gần trendline dài hạn từ 2001 => Phản ứng chắc chắn sẽ xảy ra => Cơ hội cho thị trường Stock và Crypto tăng trưởng nhịp cuối ngắn hạn sắp tới

3. Khung D
- Tương tự khung W, RSI bắt đầu xuất hiện phân kỳ âm giảm, chart đang rất gần trendline dài hạn từ 2001 => Phản ứng chắc chắn sẽ xảy ra => Quan sát kỹ để chờ cơ hội với Crypto.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.