lanhtran134

DXY D1 phá trend giảm

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tuần vừa rồi, DXY đã phá trend giảm mà nó tạo ra từ giữa cuối tháng 3/2020.
Việc này khiến cho kịch bản giảm của DXY bị nghi ngờ khá lớn.
Khả năng tháng 11/2020 sẽ chứng kiến sự phục hồi sức mạnh của đồng bạc xanh với mức giá kỳ vọng: 97.5
Theo đó, các tài sản khác như vàng, chứng khoán hay bitcoin sẽ bị bán tháo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.