DatTong

DXY, DỰ đoán xu hướng trên H1.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY , DỰ đoán xu hướng trên H1.
--> Giá lên.