KTrader46

Nhận Định Xu Hướng DXY sau cuộc hop FOMC

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Giá đã có một đợt tăng và test lại đỉnh cũ, tuy nhiên không thành công
Giá đã có dấu hiệu đảo chiều xu hướng trung hạn thành xu hướng giảm, dự kiến mục tiêu giá tiếp theo là đường EMA200 và vùng keylevel H4
Giá sẽ có một nhịp điều chỉnh để test lại keylevel cũ, vì vậy có thể canh để sell xuống lúc này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.