NewWorldGroupVN

nhận định thị trường #29 vn30 - becky

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Sau tin tức lãi suất của Fed thì chỉ số đồng Đô la mỹ đã tăng 75 điểm. Tin tức tích cực đến đồng bạc xanh. Điều đó làm chứng khoán quốc tế hay chứng khoán VN mình đều giảm trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Nhưng tin tức chỉ là đường giá đi nhanh hơn thôi. Hiện tại đã xuất hiện mô hình 3 đáy. Đây là thời điểm chúng ta phân tích đầu con cá đã bắt đầu hình thành việc canh long trở đi sẽ dễ dàng hơn nhiều

link youtube: https://bit.ly/3aMdk9H
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.