FAST-TRADING

DXY ĐANG CO HẸP TRONG NGẮN HẠN

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY NGẮN - TRUNG HẠN

DXY H1 tạo đỉnh mới sau một ngày ít biến động. Mô hình tam giác hội tụ đang hình thành khi lần lượt các đỉnh sau thấp dần. (Đỉnh (D) thấp hơn đỉnh (B)). Và hiện (E) đang được hình thành và vùng giới hạn trong khung được ký hiệu.

Điều này, khẳng định TRUNG HẠN DXY vẫn chưa hình thành khi chưa hoàn thiện cấu trúc sóng điều chỉnh TRUNG HẠN

Về ngắn hạn, DXY trong quá trình hình thành sóng (E), Độ thoái lùi 0.618 và 0.318 được xem là những vùng thường xuyên xuất hiện trên Fibo. Tương ứng với 98.440 (0.618 Fibo) và 98.184 (0.318 Fibo).

Việc giao dịch định hình ngắn hạn được hạn chế và không thể dự đoán. Điều này phụ thuộc lớn vào tình hình địa chính trị và những diễn biến thực tế về sức khỏe kinh tế toàn cầu.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Instagram: chungkhoan.fast
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.