QuoctoanFx

DXY: Phiên giảm điều chỉnh ngắn hạn

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY: Phiên giảm điều chỉnh về vùng neckline:
Quan sát kỹ thuật có thể thấy sau phiên tăng dài hạn vừa rồi thì DXY phiên hôm nay đang có sự điều chỉnh giảm về vùng neckline chưa được test lại ở 91.5
Có thể cân nhắc bán USD trong trung hạn.