TradingView

Phím tắt! Phân tích, khởi tạo, và nghiên cứu biểu đồ nhanh hơn

Đào tạo
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Các phím tắt có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và tạo biểu đồ nhanh hơn, dễ dàng hơn. Thay vì nhấp vào từng công cụ riêng biệt, bạn có thể sử dụng các phím tắt để tăng tốc quá trình. Trên biểu đồ, chúng tôi đã làm rõ một số kết hợp phổ biến bao gồm:

Alt + T = Trendline (đường xu hướng)
Alt + F = Fib retracement
Alt + H = Đường ngang
Alt + V = Đường dọc
Alt + C = Đường chéo
Alt + A = Thêm cảnh báo
Alt + S = Chụp ảnh biểu đồ
Alt + I = Đảo ngược biểu đồ
Alt + P = Biểu đồ phần trăm
Alt + L = Nhật ký biểu đồ

Nếu bạn sử dụng Mac, ấn ⌥ thay vì Alt

⌥ + T = Trendline (đường xu hướng)
⌥ + F = Fib retracement
⌥ + H = Đường ngang
⌥ + V = Đường dọc
⌥ + C = Đường chéo
⌥ + A = Thêm cảnh báo
⌥ + S = Chụp ảnh biểu đồ
⌥ + I = Đảo ngược biểu đồ
⌥ + P = Biểu đồ phần trăm
⌥ + L = Nhật ký biểu đồ

Để có hướng dẫn đầy đủ về các phím tắt có sẵn, hãy truy cập phần hướng dẫn của chúng tôi tại đây. Ví dụ: nhấn phím cách để xem qua từng biểu đồ trong danh sách theo dõi của bạn. Hoặc loại bỏ các đối tượng bằng con lăn chuột bằng cách di con trỏ qua hình vẽ hoặc chỉ báo rồi nhấp vào con lăn chuột. Để mở menu chỉ báo, chỉ cần nhấn "/" trên bàn phím và để thay đổi khoảng thời gian biểu đồ, chỉ cần nhập trực tiếp số bất kỳ.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy các phím tắt này hiệu quả và nếu bạn muốn có thêm các phím tắt khác, hãy gửi tin nhắn đến cho chúng tôi ở phần nhận xét bên dưới. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng cho bạn. Cảm ơn bạn vì đã là thành viên của TradingView!

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.