QuoctoanFx

DXY: Áp lực bán đè nặng vào những ngày cuối năm 2020

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY: Những phiên giao dịch cuối năm áp lực bán vẫn đè nặng lên đồng USD. và đồng USD vẫn sẽ có khả năng duy trì bán xuống trong những ngày cuối năm này. Việc điều chỉnh tăng ngày hôm qua nguyên do lãnh đạo thượng viện đã không thông qua gói kích thích 2000 Tỷ đã khiến USD có sự điều chỉnh tuy nhiên Xu hướng giảm dài hạn với USD sẽ tiếp diễn bởi gói kích thích này là điều sớm hay muộn thôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.