blickiez

thử nghiệm 6: DYDX/USDT

BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
RSI đang giao động xuống vùng 30
DYDX đang trong trend giảm
có khả năng tăng trưởng
nhưng cần quan sát RSI để có vùng mua đẹp
ENTRY khoảng 11 12 U
SL 9.5
Bình luận: Cập nhật về TP
1: 18
2: 23
3: 27 - 30