DatTong

EOSUSD, Mua!

Giá lên
BITFINEX:EOSUSD   EOS / Dollar
H4:
- Hình thành mô hình 2 đáy.
- Giá đã phá vỡ trendline daily.
- Tuy nhiên, giá đang nằm dưới cản
--> Kỳ vọng giá đi lên, và break qua cản !

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.