DatTong

EOSUSD, Mua!

Giá lên
BITFINEX:EOSUSD   EOS / Dollar
H4:
- Hình thành mô hình 2 đáy.
- Giá đã phá vỡ trendline daily.
- Tuy nhiên, giá đang nằm dưới cản
--> Kỳ vọng giá đi lên, và break qua cản !

Ý tưởng liên quan