Jack_Dawson

ETH: MÔ HÌNH NÊM TĂNG TRÊN H4

Giá lên
BINANCE:ETHPERP   ETH Perpetual Futures Contract
JD xin chào ae, chúc ae năm mới phát tài nhé
- D1 đóng nến rút chân mạnh, hình thành nêm tăng, ae có thể tìm điểm vào nếu thấy nên tăng mạnh trên M15 khi ETH chạm lại cản hợp lưu với nêm tăng như trên. Chúc ae may mắn
- JD sẽ cập nhật trong group, ae tham gia thì cmt để JD add vào.