dinhchien

ETHUSD - Giảm theo Supertrend & Keltner 10/1/2022

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Supertrend H4 Giảm.
Keltner Channels giảm khi vượt xuống Upper 2
- Vào lệnh ở đường Basis khi từ chối giá xuất hiện.
Đóng lệnh: dừng lỗ: Thắng 1 ít.