bobbiboy8x

ETH xu hướng tăng gần

Giá lên
COINBASE:ETHUSD   Ethereum
với lực tăng mạnh, tác giả đề xuất lệnh buy với điểm chốt lời và dừng lỗ như hình

chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.