NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - Ngày 3/2: Cửa tăng sáng lạn cho ETH

Giá lên
COINBASE:ETHUSD   Ethereum
Đang có cú đảo chiều nhẹ nhẹ xảy ra trên biểu đồ BTC, các dấu hiệu tăng giá bắt đầu xuất hiện, tuy nhỏ thôi nhưng cũng khá đủ để ta chấp nhận 1 lệnh mua vị thế nhỏ. Ta cùng đánh giá biểu đồ xem lệnh mua này có đáng để ta chấp nhận 1 phần vốn hay không

Ethereum ETHUSD coinbase H4
Hôm trước không có kèo cho ETH

Giá vượt lên cạnh trên của trading range 1 cách rõ ràng, cú phá vỡ này không thể nào là phá vỡ giả được. ETH vừa mở ra 1 cách cửa tăng trưởng vô cùng sáng lạn với việc phá vỡ lên được kháng cự đi qua 3 đỉnh swing High quan trọng này.

Kèo hiện tại chắc chắn là mua vào: chờ giá kéo ngược về đỉnh trading range tạo thành 1 cú chạm lại kỹ thuật hợp lưu với đường ema rồi buy lên là được nhất. Bối cảnh này vô cùng dễ để vào lệnh

Bitcoin BTCUSD coinbase H4
Hôm qua không có kèo cho BTC

Dấu hiệu tăng giá xuất hiện từ khi giá vượt lên trên đường ema rồi lên trên đường kháng cự ngang của trading range. Hiện tại bên trên giá không còn nhiều kháng cự trừ cái swing High gần nhất, nhưng mình cho rằng đó không phải là kháng cự quá mạnh. Quan trọng hơn, giá đang có rất nhiều bệ đỡ hỗ trợ bên dưới: cạnh trên của trading range vừa bị phá vỡ, đường ema, khối hành động giá khá dày bên trong trading range nhỏ. Không đơn giản để có thể xuyên thủng các bệ đỡ này, nên ta tạm nghiêng về hướng tăng cho BTC trong vài ngày tới.

Chờ giá kéo ngược về đường kháng cự ngang cạnh trên của trading range, tạo 1 cú chạm lại kỹ thuật (technical retest) hợp lưu với đường ema - đó sẽ là vị trí buy tốt nhất trong bối cảnh này. Khi nào buy được thì mình sẽ cập nhật cho anh em trong phần bình luận bên dưới

Litecoin LTCUSD coinbase H4
Hôm qua không có kèo cho LTC

Giá vượt lên trên trading range nhỏ và đang tăng trưởng. Các thanh nến bắt đầu giao dịch nhất quán bên trên đường ema cho thấy động lượng tăng đang quay trở lại, chuẩn bị vào kèo mua được rồi.

Vị trí mua tốt nhất hiện tại vẫn là 1 cú chạm lại kỹ thuật với đường kháng cự ngang của trading range, hợp lưu với đường ema. Setup để buy vẫn là kéo đường xu hướng nối đỉnh con sóng kéo ngược rồi chờ cú builup với đường ema.

Binance coin BNBUSDT binance H4
Kèo buy BNB đã chốt lời và chưa vào kèo mới

Ta đã có thể vẽ được 1 đường xu hướng giảm nho nhỏ để định hình cho con sóng kéo ngược. Đường ema vẫn là 1 hỗ trợ tốt bên dưới và là công cụ quan trọng để ta timing thời điểm vào lệnh.

Chờ giá kéo ngược về đường ema và hình thành đoạn buildup hoặc thiết lập buy quen thuộc rồi buy lên

Bitcoin cash BCHUSD coinbase H4
Hôm qua không có kèo cho BCH

Đồng Coin này vẫn chưa phá vỡ được trading range nhỏ, tuy nhiên nó đang hình thành 1 cú nén chặt quen thuộc: giá nằm giữa đường kháng cự ngang và đường ema, chờ cú nén chặt hoàn thành rồi có thể buy trước khi cú phá vỡ xảy ra.

Chainlink LINKUSDT binance H4
Bối cảnh tương tự BCH, chờ cú nén chặt xảy ra rồi buy


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.