Leadership

HSBC giảm 35.000 việc làm và đầu tư vào tài chính điện tử

FOREXCOM:ETHUSD   Ethereum
Trong một cuộc gọi thu nhập được tổ chức vào thứ ba, ngày 18 tháng 2, một giám đốc điều hành của HSBC tiết lộ ngân hàng có kế hoạch cắt giảm 35.000 việc làm vào cuối năm 2022 và đầu tư nhiều hơn vào các hệ thống kỹ thuật số.

Kế hoạch cho HSBC trong ba năm tới là cắt giảm nhân viên và chi nhánh và đơn giản hóa hoạt động bằng cách đầu tư vào công nghệ. Noel Quinn, giám đốc điều hành nhóm đã thêm vào trong cuộc gọi thu nhập đó:

Trong ngân hàng bán lẻ, chúng tôi sẽ mở rộng cung cấp sản phẩm và tăng đầu tư vào kỹ thuật số. Chúng tôi sẽ tập trung lại sự hiện diện của Ngân hàng Bán lẻ để phục vụ khách hàng di động toàn cầu, giảm khoảng 30% mạng lưới chi nhánh tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào các hệ thống và giải pháp kỹ thuật số sẽ cải thiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình.

Tài sản trị giá 20 tỷ đô la chuyển sang Digital Vault
Trong các chỉ dẫn trước đây về loại chuyển đổi kỹ thuật số mà HSBC đang kiểm tra, Cointelegraph đã báo cáo vài tháng trước rằng ngân hàng sẽ triển khai một nền tảng lưu ký dựa trên blockchain mới có tên Digital Vault vào tháng 3 năm 2020.

HSBC có kế hoạch chuyển tài sản trị giá 20 tỷ đô la sang nền tảng và nhằm mục đích số hóa các hồ sơ dựa trên giấy của các vị trí riêng tư để tăng tiêu chuẩn hóa và tăng tốc các quy trình trong ngành công nghiệp đang phát triển.

HSBC đã chuẩn bị sẵn sàng để thích ứng với những thay đổi đang diễn ra trong ngành ngân hàng
Trở lại năm 2017, ngân hàng đã chỉ định một ban cố vấn để khám phá các cách tích hợp các công nghệ đột phá như blockchain, trí tuệ nhân tạo và sinh trắc học vào mô hình kinh doanh của mình để giảm chi phí.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.