UnknownUnicorn31399052

Scalp ETH khung m15, chờ xác nhận

UnknownUnicorn31399052 Cập nhật   
BINANCE:ETHUSD   Ethereum
High Risk Scalping
Wait for confirmation !

ETHUSD nhiều khả năng test vị trí ở Doji Kink và chờ cấu trúc xác nhận giảm để vào lệnh.
------------------------------------------
Attention:
React to price action based on specific trading plans, rather than predictions.
This is my personal idea and analysis, please just see it as an example for reference.
You also need your own judgment, analysis as well as a trading plan to manage risks when trading Forex.

This is a free blog sharing trading ideas.
Z Concepts is a forex and cryptocurrency trading strategy that combines Wyckoff, supply and demand , price action, and some other modern technical analysis .
If you find the article useful and interesting, please leave a comment !
Bình luận:
Chờ có cấu trúc xác nhận giảm mới vào lệnh !!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Cho lệnh đầu tiên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.