Sanforex-com

ETH có thể quay lại mốc 14xx

Giá xuống
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
ETH hiện tại đang hình thành mô hình vai đầu vai với đường viền cổ vùng 172x, nếu phá thủng vùng này giá có thể trượt về mốc 14xx trong vài tuần tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.