DatTong

ETHUSD, Đi xuống

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
- Giá đang cho xu hướng xuống mạnh
- Hiện tại giá đang hồi lại, dưới cản 460
--> Chờ nến vùng 460, có tín hiệu
---> Bán
Bình luận:
Đã hủy lệnh:
No signal. The price broken resistance

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.