DatTong

ETHUSD, Ethereum/ Dollar , H1

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
- Xu hướng tạm thời: lên mạnh
- Giá đang nằm trên cản
- Giá hiện tại đang yếu dần, và cho hồi test cản
--> Chờ tín hiệu nến--> BUY
Đã hủy lệnh:
No signal bar. And the price broken support on H1

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.