bobbiboy8x

Sell ETH-USD

Giá xuống
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Lý do:
- Xu thế: Tăng, tuy nhiên vùng hỗ trợ bị phá qua (vùng hỗ trợ tính ở vị trí giá retest)
- Tín hiệu: Có cây nến đỏ đâm lủng vùng hỗ trợ

Đi 3 lệnh
- Lệnh 1 chốt tùy ý (để bù vào nếu dính SL)
- Lệnh 2 chốt lời ở đường màu đỏ hộp 1
- Lệnh 3 chốt lời ở đường màu đỏ dưới cùng
- SL vùng đỉnh

Sử dụng phương pháp bẫy giá của Võ Tiên Sanh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.