Leadership

ETHUSD D1 Tiếp tục SELL dài hạn

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Nhìn vào nến D1, tất cả chúng ta đều có thể dễ dàng nhận thấy ETHUSD đang ở vùng "đáy" và đây thời điểm đẹp để BUY

Tuy nhiên, vùng "đáy" đẹp này đã có từ tháng 7 và thực tế cho thấy ETHUSD vẫn đang liên tục tạo đáy. Lí dó đơn giản là do ETHUSD vẫn chưa kết thúc xu hướng giảm của nó nên nó liên tục tạo ra những vùng "đáy" đẹp hơn

ETHUSD sẽ còn mất rất nhiều thời gian để có thể chấm dứt xu hướng giảm của nó. Bởi vậy thời điểm hiện tại vẫn là thích hợp để SELL ETHUSD