dinhchien

ETHUSD - Theo trend với kênh giá Keltner 13/11/2021

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Xu hướng chính khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend.
- Khung vào lệnh 1 giờ: theo chỉ báo Keltner Channels .
- Tăng khi nến đóng cửa trên Upper 1.
- Giảm khi nến đóng cửa trên Lower 1.
>>> Canh vào lệnh khi giá hồi về đường Basic

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.