dinhchien

ETHUSD - Giao dịch tự động Binance Future [GIẢM] 19/11/2021

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum
* Lựa chọn mặc định: khối lượng giao dịch tự tính theo vốn thực tế sàn Binance.
* Lựa chọn cố định: khối lượng giao dịch cố định (0.001, 0.01, 0.1...).
>>> Tự vào lệnh khi strategy có tín hiệu, tự đóng lệnh khi strategy đóng lệnh.
Yêu cầu:
- Tài khoản Pro, Pro+, Premium Tradingview trở lên.
- Đăng ký 1 webhook trung gian bắn tín hiệu qua sàn Binance.

Hoa hồng: 4usd/hợp đồng (theo Tradingview Pine Wizards: Kodify).
Trượt giá: 2 ticks (theo Tradingview Pine Wizards: Kodify)

- Khung thời gian cao hơn H4: chỉ báo Supertrend là xu hướng chính.
- Khung thời gian H1: Keltner Channels (ema 50)
- Stoploss moving 1.2 chiều cao từ Lower đến Upper.
- Profit: Không dùng chốt lời.

1. Lệnh 1: vào ở đường Basis
Xu hướng kênh giá Keltner: tăng hoặc giảm khi nến vượt qua đường Upper 2 (tăng)/Lower 2 (giảm)

2. Lệnh 2: vào ở đường Upper hoặc Lower
- Xu hướng kênh giá Keltner: tăng hoặc giảm khi nến vượt qua đường Upper 2 (tăng)/Lower 2 (giảm)
- RSI: 14 nến: tăng khi RSI vượt 70 và giảm khi RSI vượt xuống 30.

3. Lệnh 3: Mua ở Lower và Bán ở Upper
- Xu hướng kênh giá Keltner: tăng hoặc giảm khi nến vượt qua đường Upper 3 (tăng)/Lower 3 (giảm)
- RSI: 14 nến: tăng khi RSI vượt 70 và giảm khi RSI vượt xuống 30.

Ưu điểm:
- Tốc độ xử lý lệnh dưới 1 giây - 3 giây tùy vào tốc độ giữa Tradingview & Webhook & Binance Future.
- Không bỏ lỡ giao dịch khi đang ngủ, không online.
- Kết quả giao dịch được kiểm chứng đang thành công từ lúc bắt đầu có dữ liệu cho đến hiện tại (hIện tại Tradingview chỉ cung cấp dữ liệu 2 mã BTCUSD & ETHUSD)

Khuyến điểm:
- Chịu chi phí từ 3 bên nếu không có hệ thống riêng (Tradingview user, Webhook, thuê Strategy).
- Rủi ro hệ thống có thể không đúng ở tương lai.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.