dinhchien

ETHUSD - Giảm theo Supertrend, RSI & Keltner 31/12/2021

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
- Khung 4 giờ: Chỉ báo Supertrend giảm.
- Khung 1 giờ:
... RSI giảm khi vượt xuống 30.
... Keltner Channels giảm khi giá vượt xuống đường Lower 2.
* Chờ từ chối giá đường Lower 1 mở lệnh Bán.