DatTong

ETHUSD, Ethereum / Dollar, H1

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Dự đoán xu hướng ETHUSD trên H1.
Bình luận:
update !
Bình luận:
move stoploss to entry !
Đóng lệnh: dừng lỗ

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.