mmfxtrading

Quan sát giá ETH, chưa phải thời điểm tốt

mmfxtrading Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
Giá ETH hiện đang dao động quanh vùng giá 650-700. Ở khung daily timeframe, ta có thể thấy xuất hiện 1 cây pin bar rất dài. Tuy đây là 1 signal thể hiện bullish nhưng hiện buy ở vùng giá này vẫn là khá mạo hiểm.
Hãy cùng quan sát tiếp những diễn biến tiếp theo của ETH
Bình luận:
Không có gì ngạc nhiên khi ETH đã lên vùng giá gần 800

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.