lechitham

Kèo ngon cho tuần

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Giá đang đi lên và đang dần tạo nên mô hình Vai Đầu Vai ngược,giá đang chuẩn bị test lại vùng hỗ trợ trước khi đi lên.
Anh em canh Buy limit như hình.
Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.