FOREXCOM:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Giá có xu hướng tăng nhẹ đến vùng Supply Zone của D ,đồng thời cũng là ngưỡng kháng cự mạnh trong kênh giá giảm.
Tại vị trí giá 0.91894 là vị trí giá hợp lưu của 2 vung Supply Zone khá đẹp của D.
Có thể Sell limit tại vị trí giá tuong đối đẹp này.
Đây là Deal có tỉ lệ RR khá cao,ít nhất R6 và Risk cực thấp .
Mọi người than khảo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.