FOREXCOM:USDCNH   U.S. Dollar / Offshore Chinese Yuan
Các phân tích cơ bản về nền kinh tế của Mỹ và Trung Quốc là trong việc ứng phó Covid cùng với việc nền kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh sau đại dịch,thêm yếu tố đồng USD suy yếu do bầu cử tổng thống đang có lợi cho Biden đang khiến đồng USD có phần suy yếu.
Về phân tích kĩ thuật,giá đang thoát khỏi vùng hỗ trợ cứng và đang retest lại vùng hỗ trợ này trước khi giảm mạnh.
Ý kiến cá nhân , mọi người sell ngay giá hiện tại và mức kì vọng ở vùng hỗ trợ dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.