dinhchien

EURAUD - Giảm tiếp với Bat Harmonic Pattern

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Khung Daily: đã có Pinbar, tuy nhiên cẩn thận với các chỉ báo hỗ trợ tăng mạnh. Hệ thống đẩy Elder Impulse đã cho phép "BÁN".
- Khung H4: hình Vai đầu vai với tín hiệu MACD, RSI, FORCE INDEX hỗ trợ.
- Khung H1: hiện có tỉ lệ Garley Pattern.
* Mục tiêu tính bằng: 5 sóng Elliot hoặc Bat Pattern khung H4.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.