tradafx

Chờ thiết lập mua với EURAUD

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Khung thời gian 2 giờ.
Cấu trúc xu hướng tăng ở khung thời gian lớn hơn.
Xu hướng giảm của sóng hồi đã bị phá vỡ Key level.
Hiện tại chờ giá hồi và xác nhận xu hướng tăng quay trở lại thì có thể tìm kiếm các thiết lập mua vào.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng kháng cự tại 1.61700.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.