tradafx

Đợi giá hồi và thiết lập bán với AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khung thời gian 2 giờ.
Xu hướng giảm chính.
Kênh giá tăng bị phá vỡ.
Đợi giá hồi và có thiết lập bán xung quanh vùng giá 0.73500 .
Mục tiêu giá đầu tiên là vùng hỗ trợ 0.72800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.