dinhchien

EURCAD - tăng tiếp trong 2 ngày cuối tuần

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
- Hoàn thành mô hình harmonic Bat.
- MACD đã có tín hiệu kỳ vọng.
- Cẩn thận với RSI .
Chờ về vùng sóng đối xứng đế có mức stoploss thấp.
- 3 mục tiêu được tính bằng quy tắc sóng Elliot